Menu

Obec Toporec
ObecToporec

Aktuality

Návrh záverečného účtu Obce Toporec za rok 2018

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta: vedúci/vedúca jedálne Toporec

Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Európskeho parlamentu 25.05.2019

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Materskej školy v Toporci

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Základnej školy v Toporci

Výsledky hlasovania v obci Toporec - "Voľby prezidenta SR"

Oznam o vyhlásení výberového konania - "Terénny sociálny pracovník"

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - ZVEREJNENIE

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - "Asistent učiteľa v materskej škole"

Výsledky hlasovania v obci Toporec - "Voľby prezidenta SR"

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - odborný zamestnanec, špeciálny pedagóg MŠ

VOĽBY PREZIDENTA SR - kandidáti na prezidenta

VOĽBY PREZIDENTA SR - zverejnenie elektronickej adresy

Oznámenie o vyhlásení výberového konania - "Terénny pracovník"

Projekt - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Toporec - publicita

Výber zamestnanca na pracovné miesto obecného úradu v Toporci

Oznam o výberovom konaní - pracovník komunitného centra

HARMONOGRAM ZBERU SEPAROVANÉHO ODPADU 2019

HARMONOGRAM ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU 2019

Schválený rozpočet obce Toporec na rok 2019, 2020, 2021

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Návrh rozpočtu obce Toporec na roky 2019, 2020, 2021

Oznam o vyhlasení konkurzu na funkciu riaditeľa Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok..

Oznam o predaji pozemku.

Komunálne voľby 2018 - Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Správa o činnosti miestnej občianskej poriadkovej hliadky /MOPS/

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub dreviny - Pompa Matej

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub dreviny - Dunka Bartolomej

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Toporci - 2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Toporec - 2018

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Oznam o predaji pozemku Čupka - Čupková

Nové fotografie na stránke obce Toporec

Záverečný účet obce Toporec za rok 2017

Štatút obce Toporec - aktualizácia

Pravidlá telocvične

VZN o používani telocvične

Oznámenie o dni a čase konania komunálnych volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí - odovzdávanie kandidátnych listín

Elektronická adresa na doručenie oznámenia delegáta za člena do vol.komisie

Menovanie zapisovateľky do miestnej volebnej komisie

Voľby do orgánov samosprávy obcí - oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

Voľby do orgánov samosprávy obcí - oznámenie o počte obyvateľov

OZNÁMENIE O VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIESTACH

Oznam o predaji časti pozemkov

Návrh - záverečný účet obce za rok 2017

Pozvánka 02.06.2018

Oznámenie o zriadení MOPs

VZN o používaní alkoholu na verejnosti.

Oznámenie o začatí konania na výrub stromov

Oznam pre návštevníkov toporeckej stránky

Návrh rozpočtu obce na roky 2018,2019,2020

OZNAM O VÝBEROVOM KONANÍ DO RÓMSKEJ HLIADKY

NÁVRH VZN o prideľovaní obecných bytov 2017

Oznam pre návštevníkov tejto stránky

Správa nezávislého audítora s konsolidovanej uzávierky za rok 2016 

Správa nezávislého auditora za rok 2016 pre starostu a obecné zastupiteľstvo

Záväzná ponuka k Zámeru o prenájme nebytových priestorov

Oznam o Zámere prenájmu nebytových priestorov

Oznam o výberovom konaní na TSP Toporec

Výročná správa obce Toporec za rok 2016

Oznámenie o výberovom konaní KC Toporec

OZNAM FARNOSTI - VŠEBECNÉ POKYNY K PRÍPRAVE NA VYSLUHOVANIE SVIATOSTI

Oznam o prerušení dodávky elektrickej energie

Oznam o prerušení dodávky elektrickej energie

Oznámenie o výrube drevín

Našli sme na internete

Oznam pre návštevníkov toporeckej webstránky

Správa o hodnotení dokumentu Územného plánu PSK

Sprievodný list ku strat. dokumentu PHSR VEĽKÁ LESNÁ

Oznámenie ku strat. dokumentu PHSR VEĽKÁ LESNÁ

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín - SAFANOVIČ

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín - TIS

Oznámenie o výrube - Pompa Jozef

Oznámenie o výrube- Koršňák  Miroslav 

Stretnutie rodákov 2016 na youtube

OZNAM PSK - poverenie na zastupovanie

PHSR - Prešovského samosprávneho kraja

Parlamentné voľby 2016 v obci

Záverečný účet a hospodárenie obce Toporec v roku 2015

Výročná správa obce Toporec za rok 2015

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA K ÚČTOVNEJ UZÁVIERKE

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA KU KONSOLIDOVANEJ ÚČTOVNEJ UZÁVIERKE

NÁVRH VZN obce TOPOREC o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 3/2016

Návrh rozpočtu obce Toporec na roky 207, 2018, 2019

 

 

Zobrazené 61-90 z 134

Výstraha 3. stupeň - vietor

Dátum: 13. 7. 2015

5.1.Výstraha 3. stupeň - vietor

Blahoželanie k vianočným sviatkom

Blahoželanie k vianočným sviatkom

Dátum: 12. 7. 2015

Blahoželanie k vianočným sviatkom

Harmonogram separovaného zberu 2015

Dátum: 11. 7. 2015

Harmonogram separovaného zberu 2015

Verejná vyhláška o prerokovaní Návrhu územného plánu

Verejná vyhláška o prerokovaní Návrhu územného plánu

Dátum: 10. 7. 2015

Verejná vyhláška o prerokovaní Návrhu územného plánu

Pozvánka

Dátum: 10. 7. 2015

V Toporci 10.12.2014

OZNAM-zmena označovania smetných nádob

Dátum: 9. 7. 2015

OZNAM-zmena označovania smetných nádob

SLOVENSKÁ KRONIKA 2014

SLOVENSKÁ KRONIKA 2014

Dátum: 8. 7. 2015

SLOVENSKÁ KRONIKA 2014

Poďakovanie voličom

Dátum: 7. 7. 2015

Poďakovanie voličom

OZNAM PRE NÁVŠTEVNÍKOV STRÁNKY

Dátum: 6. 7. 2015

OZNAM PRE NÁVŠTEVNÍKOV STRÁNKY

Oznámenie o strategickom dokumente - ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

Dátum: 5. 7. 2015

Oznámenie o strategickom dokumente - ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu obce Toporec- 2014

Dátum: 4. 7. 2015

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu obce Toporec- 2014

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby poslancov OZ v Toporci - 2014

Dátum: 4. 7. 2015

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby poslancov OZ v Toporci - 2014

Stretnutie rodákov 2014 na youtube.com

Dátum: 3. 7. 2015

Stretnutie rodákov 2014 na youtube.com

Oznam o kresťanskom internetovom knihkupectve

Dátum: 2. 7. 2015

Oznam o kresťanskom internetovom knihkupectve

Výberové konanie na riaditela CVČ

Dátum: 1. 7. 2015

Výberové konanie na riaditela CVČ

OZNAM PRE NÁVŠTEVNÍKOV STRÁNKY

Dátum: 1. 7. 2015

Oznamujeme návštevníkom našej stránky, že v adresári ZO DHZ pribudli fotografie z XI. ročníka "O pohár starostu obce 2014 "

Stretnutie rodákov - pozvánka

Stretnutie rodákov - pozvánka

Dátum: 30. 6. 2015

Stretnutie rodákov - pozvánka

Záverečný účet za rok 2013

Dátum: 29. 6. 2015

Záverečný účet za rok 2013

Výročná správa za rok 2013

Dátum: 28. 6. 2015

Výročná správa za rok 2013

Pozvánka na súťaž XI. ročník "O pohár starostu obce 2014"

Pozvánka na súťaž XI. ročník "O pohár starostu obce 2014"

Dátum: 27. 6. 2015

Pozvánka na súťaž XI. ročník "O pohár starostu obce 2014"

Výstavba KC v osade z európsky fondov

Dátum: 26. 6. 2015

Výstavba KC v osade z európsky fondov

POZVÁNKA

Dátum: 24. 6. 2015

V Toporci 07.05.2014

Výberové konanie na riaditeľku /riaditeľa/ Materskej školy

Výberové konanie na riaditeľku /riaditeľa/ Materskej školy

Dátum: 23. 6. 2015

Výberové konanie na riaditeľku /riaditeľa/ Materskej školy

Výberové konanie na riaditeľa /riaditeľku/ Základnej školy

Výberové konanie na riaditeľa /riaditeľku/ Základnej školy

Dátum: 22. 6. 2015

Výberové konanie na riaditeľa /riaditeľku/ Základnej školy

POZVÁNKA

Dátum: 20. 6. 2015

POZVÁNKA

Oznam pre občanov

Dátum: 19. 6. 2015

Oznamujeme občanom , že v kolónke Civilná ochrana pribudli nové oznamy a to : "Informácia pre verejnosť" a" Odporúčanie pre obyvateľstvo "

Oznámenie o začatí konania - Dragošek Milan

Oznámenie o začatí konania - Dragošek Milan

Dátum: 18. 6. 2015

Oznámenie o začatí konania - Dragošek Milan

OZNAM O ZAČATÍ KONANIA - OBEC

Dátum: 17. 6. 2015

OZNAM O ZAČATÍ KONANIA - OBEC

OZNAM PRE NÁVŠTEVNÍKOV STRÁNKY

Dátum: 16. 6. 2015

Oznamujeme návštevníkom toporeckej stránky, že pribudli nové fotografie z umiestnenia kríža na kopci Lembarg, ktorý organizovalo Poľovnícke združenie HÁJNIK-Toporec. Môžte si ich pozrieť vo fotogalérii tohto združenia.

Zastavenie konanie o výrube stromov

Zastavenie konanie o výrube stromov

Dátum: 15. 6. 2015

Zastavenie konanie o výrube stromov

Zobrazené 61-90 z 134

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kontakt

OBEC TOPOREC
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec

Tel.: 052 / 458 40 46
outoporec@slnet.sk

www.toporec.sk
IČO: 00 326 631

DIČ 2020697316

VÚB Banka: oooooooooooo

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mapový portál obce

mapový portálVážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci.

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:402
TÝŽDEŇ:1509
CELKOM:748197