Obec Toporec
ObecToporec

Aktuality

Návrh záverečného účtu Obce Toporec za rok 2018

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta: vedúci/vedúca jedálne Toporec

Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Európskeho parlamentu 25.05.2019

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Materskej školy v Toporci

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Základnej školy v Toporci

Výsledky hlasovania v obci Toporec - "Voľby prezidenta SR"

Oznam o vyhlásení výberového konania - "Terénny sociálny pracovník"

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - ZVEREJNENIE

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - "Asistent učiteľa v materskej škole"

Výsledky hlasovania v obci Toporec - "Voľby prezidenta SR"

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - odborný zamestnanec, špeciálny pedagóg MŠ

VOĽBY PREZIDENTA SR - kandidáti na prezidenta

VOĽBY PREZIDENTA SR - zverejnenie elektronickej adresy

Oznámenie o vyhlásení výberového konania - "Terénny pracovník"

Projekt - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Toporec - publicita

Výber zamestnanca na pracovné miesto obecného úradu v Toporci

Oznam o výberovom konaní - pracovník komunitného centra

HARMONOGRAM ZBERU SEPAROVANÉHO ODPADU 2019

HARMONOGRAM ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU 2019

Schválený rozpočet obce Toporec na rok 2019, 2020, 2021

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Návrh rozpočtu obce Toporec na roky 2019, 2020, 2021

Oznam o vyhlasení konkurzu na funkciu riaditeľa Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok..

Oznam o predaji pozemku.

Komunálne voľby 2018 - Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Správa o činnosti miestnej občianskej poriadkovej hliadky /MOPS/

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub dreviny - Pompa Matej

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub dreviny - Dunka Bartolomej

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Toporci - 2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Toporec - 2018

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Oznam o predaji pozemku Čupka - Čupková

Nové fotografie na stránke obce Toporec

Záverečný účet obce Toporec za rok 2017

Štatút obce Toporec - aktualizácia

Pravidlá telocvične

VZN o používani telocvične

Oznámenie o dni a čase konania komunálnych volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí - odovzdávanie kandidátnych listín

Elektronická adresa na doručenie oznámenia delegáta za člena do vol.komisie

Menovanie zapisovateľky do miestnej volebnej komisie

Voľby do orgánov samosprávy obcí - oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

Voľby do orgánov samosprávy obcí - oznámenie o počte obyvateľov

OZNÁMENIE O VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIESTACH

Oznam o predaji časti pozemkov

Návrh - záverečný účet obce za rok 2017

Pozvánka 02.06.2018

Oznámenie o zriadení MOPs

VZN o používaní alkoholu na verejnosti.

Oznámenie o začatí konania na výrub stromov

Oznam pre návštevníkov toporeckej stránky

Návrh rozpočtu obce na roky 2018,2019,2020

OZNAM O VÝBEROVOM KONANÍ DO RÓMSKEJ HLIADKY

NÁVRH VZN o prideľovaní obecných bytov 2017

Oznam pre návštevníkov tejto stránky

Správa nezávislého audítora s konsolidovanej uzávierky za rok 2016 

Správa nezávislého auditora za rok 2016 pre starostu a obecné zastupiteľstvo

Záväzná ponuka k Zámeru o prenájme nebytových priestorov

Oznam o Zámere prenájmu nebytových priestorov

Oznam o výberovom konaní na TSP Toporec

Výročná správa obce Toporec za rok 2016

Oznámenie o výberovom konaní KC Toporec

OZNAM FARNOSTI - VŠEBECNÉ POKYNY K PRÍPRAVE NA VYSLUHOVANIE SVIATOSTI

Oznam o prerušení dodávky elektrickej energie

Oznam o prerušení dodávky elektrickej energie

Oznámenie o výrube drevín

Našli sme na internete

Oznam pre návštevníkov toporeckej webstránky

Správa o hodnotení dokumentu Územného plánu PSK

Sprievodný list ku strat. dokumentu PHSR VEĽKÁ LESNÁ

Oznámenie ku strat. dokumentu PHSR VEĽKÁ LESNÁ

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín - SAFANOVIČ

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín - TIS

Oznámenie o výrube - Pompa Jozef

Oznámenie o výrube- Koršňák  Miroslav 

Stretnutie rodákov 2016 na youtube

OZNAM PSK - poverenie na zastupovanie

PHSR - Prešovského samosprávneho kraja

Parlamentné voľby 2016 v obci

Záverečný účet a hospodárenie obce Toporec v roku 2015

Výročná správa obce Toporec za rok 2015

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA K ÚČTOVNEJ UZÁVIERKE

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA KU KONSOLIDOVANEJ ÚČTOVNEJ UZÁVIERKE

NÁVRH VZN obce TOPOREC o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 3/2016

Návrh rozpočtu obce Toporec na roky 207, 2018, 2019

 

 

Zobrazeno 91-120 z 122
#

Súhrnná správa o zákazkách s nizkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur 3. Q

Dátum: 2. 6. 2015

Súhrnná správa o zákazkách s nizkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur 3. Q

#

Výberové konanie na asistenta TSP - zastupovanie počas MD

Dátum: 1. 6. 2015

Výberové konanie na asistenta TSP - zastupovanie počas MD

Nové oznamy pre občanov

Dátum: 31. 5. 2015

Oznam pre občanov : v kolónke "SÚČASNOSŤ -"FOTOGALÉRIA", si môžte pozrieť fotografie obce, ktoré predstavujú obec z vtáčej perspektívy. Prajeme príjemnú zábavu.

Oznam pre návštevníkov našej stránky

Dátum: 30. 5. 2015

Oznam pre návštevníkov našej stránky

Napísali o nás "Rodáci 2013"

Dátum: 28. 5. 2015

Napísali o nás "Rodáci 2013"

Súhrnná správa o zákazkách s nizkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur, 2 Q

Dátum: 27. 5. 2015

Súhrnná správa o zákazkách s nizkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur, 2 Q

Výročná správa za rok 2O12

Dátum: 26. 5. 2015

Výročná správa za rok 2O12

#

POZVÁNKA NA OSLAVY "DŇA RODÁKOV 2013"

Dátum: 25. 5. 2015

POZVÁNKA NA OSLAVY "DŇA RODÁKOV 2013"

Záverečný účet obce za rok 2012

Dátum: 24. 5. 2015

Záverečný účet obce za rok 2012

#

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní v I. šťvrťroku 2013

Dátum: 23. 5. 2015

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní v I. šťvrťroku 2013

KRONIKA ROKA 2012

Dátum: 22. 5. 2015

KRONIKA ROKA 2012

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní v roku 2012

Dátum: 21. 5. 2015

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní v roku 2012

#

VIANOČNÝ POZDRAV

Dátum: 20. 5. 2015

VIANOČNÝ POZDRAV

Slovenská televízia na otvorení cesty

Dátum: 19. 5. 2015

Slovenská televízia na otvorení cesty

Slávnostné otvorenie cestného spojenia Pieninských národných parkov

Dátum: 18. 5. 2015

Slávnostné otvorenie cestného spojenia Pieninských národných parkov

Nový cestovný poriadok platný od 09.12.2012

Dátum: 17. 5. 2015

Nový cestovný poriadok platný od 09.12.2012

#

Deň sv. Mikuláša v Toporci

Dátum: 16. 5. 2015

Deň sv. Mikuláša v Toporci

#

Terénna sociálna práca

Dátum: 15. 5. 2015

Terénna sociálna práca

Oznámenie o prečíslovaní obce

Dátum: 14. 5. 2015

Oznámenie o prečíslovaní obce

V obci Toporec sa skončil projekt Terénna sociálna práca v obci Toporec „bližšie k občanovi „

Dátum: 13. 5. 2015

V obci Toporec sa skončil projekt Terénna sociálna práca v obci Toporec „bližšie k občanovi „

Oznámenie o výsledkoch výberového konania

Dátum: 12. 5. 2015

Oznámenie o výsledkoch výberového konania

Správy z lokality TOPOREC

Dátum: 11. 5. 2015

Správy z lokality TOPOREC

Hovorili o nás v Slovenskej televízií

Dátum: 10. 5. 2015

Hovorili o nás v Slovenskej televízií

Najkratšiu cestu z Popradu do Pienin už sprejazdnili

Dátum: 9. 5. 2015

Najkratšiu cestu z Popradu do Pienin už sprejazdnili

#

Výberového konania na TSP a ATSP

Dátum: 9. 5. 2015

Výberového konania na TSP a ATSP

#

Stretnutie rodákov obce 2012

Dátum: 8. 5. 2015

Stretnutie rodákov obce 2012

Napísali o nás

Dátum: 7. 5. 2015

Napísali o nás

#

Na Základnej škole v obci Toporec sa telesná výchova vyučuje na chodbe

Dátum: 6. 5. 2015

Na Základnej škole v obci Toporec sa telesná výchova vyučuje na chodbe

#

Stretnutie rodákov obce

Dátum: 5. 5. 2015

Stretnutie rodákov obce

#

Projekt Terénna sociálna práca v obci Toporec - bližšie k občanovi

Dátum: 30. 4. 2015

Projekt Terénna sociálna práca v obci Toporec - bližšie k občanovi

Zobrazeno 91-120 z 122

Kontakt

OBEC TOPOREC
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec

Tel.: 052 / 458 40 46
outoporec@slnet.sk

www.toporec.sk
IČO: 00 326 631

DIČ 2020697316

VÚB Banka: oooooooooooo

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Mapový portál obce

mapový portálVážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci.