Obec Toporec
ObecToporec

Oznamy farnosti

Oznamy farnosti od 26.09.2022 do 02.10.2022

Misijná obnova Toporec 30.09.2022 - 02.10.2022

Ako si vzbudiť dokonalú ľútosť

Povinný zoznam účastníka

Oznam o synode

Svätý otec František zvolal synodu o synodalite, v rámci ktorej môže každý človek vyjadriť svoj postoj ohľadom spoločného kráčania v Cirkvi. V prvej fáze synody, ktorá bola predĺžená až do augusta 2022, prebieha tento proces na diecéznej úrovni.

Od nedele 7.11.2021 je možnosť zapojiť sa aj v rámci Spišskej diecézy.

Diecézny synodálny tím pozýva všetkých, ktorým záleží na tom, ako Cirkev žije dnes a ako bude žiť zajtra, aby sa v rámci už nejakého existujúceho spoločenstva alebo celkom nového spoločenstva vytvoreného za týmto účelom alebo prípadne aj jednotlivci prihlásili cez prihlasovací formulár, ktorý nájdete na webovej stránke diecézy www.kapitula.sk. Každému prihlásenému spoločenstvu/jednotlivcovi budú následné zasielané podrobné informácie, ktoré majú napomôcť pri hľadaní toho, čo Duch Svätý hovorí Cirkvi dnes. Chceme spoločne hľadať spôsob, ako máme v dnešnej dobe kráčať pri ohlasovaní Evanjelia.

Všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do tohto spoločného kráčania, pozývame k spoločným stretnutiam (môžu sa diať aj online), počas ktorých sa v modlitbe a rozjímaní budú zamýšľať nad 10 stanovenými témami o spoločnom kráčaní v Cirkvi.

Po úvodnom zoznámení sa so synodou budú zhruba každé dva týždne zverejňované videá a manuály ktoré budú bližšie prezentovať jednotlivých desať tém.

Na záver každé spoločenstvo/jednotlivec zašlú do 15. júna 2022 na adresu spis@synoda.sk zhrnutie svojich postrehov na jednotlivých desať tém, na základe ktorých diecézny synodálny tím vypracuje v spoločnej modlitbe a rozjímaní záverečné zhrnutie za celú Spišskú diecézu.

Bližšie podrobnosti budú poskytnuté a aktualizované na diecéznej webstránke www.kapitula.sk a na sociálnych sieťach Spišskej diecézy.

Oslobodenie od účasti na sv. omši

Na plenárnom zasadnutí KBS  v Badíne 15.-16. júna 2021 biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu týkajúceho sa povinnej účasti na bohoslužbách s tým, že poukázali na výnimky, ktoré anulujú povinnú účasť, alebo lepšie, ktoré oslobodzujú od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a prikázané sviatky (uvádzam doslovné znenie zo zápisnice): "Biskupi hlasovaním rozhodli, že všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach končí dňa 30.6.2021. Naďalej však povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme pre tých veriacich, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená miestna (okresná) epidemická situácia."
Ak teda niekomu okolnosti značne sťažujú alebo dokonca znemožňujú zúčastniť sa sv. omše v nedeľu alebo v prikázaný sviatok, je od účasti na nej oslobodený.

 

                                                         Oznamy Farského úradu

Stránky vybavujeme v každý pracovný deň v sakristii kostola po skončení sv. omše.

Výpisy z matrík môžete žiadať aj telefonický alebo elektronickou poštou.

(Potrebné uviesť: meno a priezvisko, dátum narodenia, približný čas krstu, meno otca, meno a rodné priezvisko matky a poštovú adresu farského úradu ktorý si výpis z matriky vyžiadal a na ktorý bude výpis z matriky doručený.)

Všetky dokumenty vydávané farskými úradmi sa nevydávajú priamo žiadateľom, ale sa posielajú poštou na farský úrad, ktorý si dokument vyžiadal.

 

                                                          Vysluhovanie sviatosti krstu

Podmienkou pre pokrstenie dieťaťa je, aby o krst požiadali rodičia, aby sľúbili, že ho budú vychovávať podľa Božích prikázaní a náuky Cirkvi a aby sami žili príkladným kresťanským životom, teda aby bola opodstatnená nádej, že dieťa bude vychovávané v katolíckom náboženstve. Ak taká nádej chýba, má sa krst odložiť.

Aby niekto mohol byť krstným rodičom musí spĺňať nasledovné podmienky:

  1. Byť pokrstený a pobirmovaný (byť cirkevne zosobášený)
  2. Mať aspoň 16 rokov
  3. Žiť príkladným kresťanským životom
  4. Má si ho vybrať krstenec alebo jeho rodičia
  5. Nemôže to byť vlastný otec alebo matka

 

Sviatosť krstu vysluhujeme každú nedeľu po prvej alebo druhej sv. omši

Krst je potrebné nahlásiť v sakristii kostola po sv. omši najneskôr do stredy týždňa v ktorom má byť sviatosť vyslúžená.

K žiadosti o krst je potrebné predložiť:

1. rodný list dieťaťa,

2. potvrdenie o prijatí sviatosti manželstva rodičov dieťaťa.

3. svedectvo o krste, prvom sv. prijímaní, birmovke, poprípade o uzavretí manželstvá krstných rodičov.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vysluhovanie sviatosti manželstva

 

Sviatosť manželstva sa vysluhuje spravidla v sobotu v popoludňajších hodinách.

Nedele a prikázané sviatky sviatosť manželstva nevysluhujeme!!!

Snúbenci ktorí dlhodobo žijú v mimo farnosť Toporec (najme v zahraničí), získajú informácie o vybavovaní administratívnych povinnosti, ktoré sú potrebné k uzavretiu manželstva v pracovných dňoch sakristii kostola po sv. omši.

Žiadosť o uzavretie manželstvá kanonickou formou je potrebné predložiť min. 3 mesiace pred plánovaným termínom sobáša.

 

K zápisu je potrebne priniesť krstné listy snúbencov (ak nie sú pokrstení u nás) a zápisnicu zo štátnej matriky.

 

Pred sobášom je potrebné absolvovať prípravu, ktorá spočíva v troch stretnutiach.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vysluhovanie sviatosti Birmovania

           

Birmovanie je sviatosť v ktorej pokrstený dostáva dar Ducha Svätého, aby ho dokonalejšie spojil s Cirkvou, aby sa stal svedkom Ježiša Krista a aby bol schopný slovom i skutkom brániť a šíriť vieru.

Sviatosť birmovania sa v našej farnosti vysluhuje každý 5 rok (najbližší termín r. 2021) a môžu k nej pristúpiť najmladší ktorí dovŕšili 14. rok života. Môže ju prijať ten, kto je pokrstený, kto sa z vlastného rozhodnutia chce stať dospelým kresťanom, chce si posilniť svoj vzťah s Bohom a s Cirkvou a chce k tomu prijať pomoc a silu Ducha Svätého. Podmienkou prijatia sviatosti birmovania je absolvovanie prípravy a zodpovedné absolvovanie náboženskej výchovy v škole.  Pre birmovného rodiča platia tie isté podmienky ako pre krstného rodiča. Odporúča sa, aby birmovným rodičom bol krstný rodič. (Nie je to však podmienka).

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vysluhovanie sviatosti pomazania chorých

Každý prvopiatkový týždeň navštevujeme chorých s ponukou sviatosti zmierenia, sv. prijímania i sviatosti pomazania chorých. (Týka sa to tých, ktorým choroba alebo vysoký vek, nedovoľujú pristúpiť k sviatosti zmierenia v kostole).

V súrnych prípadoch nás môžete kontaktovať kedykoľvek.

 V prípade neprítomnosti kňaza vo farnosti, kontaktujte okolité farské úrady. 

Túto sviatosť môže prijať ten, kto je vážne chorý, alebo zoslabnutý starobou, kto chce oľutovať svoje hriechy a prijať pomoc Božiu ako posilu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vysluhovanie sviatosti zmierenia

Veriaci, ktorí vo sviatosti pokánia vyznávajú hriechy zákonnému vysluhovateľovi, ľutujú ich a majú predsavzatie polepšiť sa, rozhrešením, ktoré im ten istý vysluhovateľ udeľuje, dostávajú od Boha odpustenie hriechov, ktoré spáchali po krste, a súčasne sa zmierujú s Cirkvou, ktorú zhrešením ranili.

Sviatosť zmierenia sa v našej farnosti vysluhuje každý deň pred sv. omšou okrem nedele a prikázaných sviatkov. a to v spovednici kostola. Pred sviatkami (Veľká noc a Vianoce) sa vysluhuje sviatosť zmierenia aj s pomocou kňazov z okolia.

 

Sviatosť zmierenia je naše stretnutie s milosrdným Bohom v pokání. Preto si vyžaduje zodpovednú prípravu a úprimnosť.

 

        -------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                             Prvé sv. prijímanie deti

K prvému sv. prijímaniu môžu pristúpiť žiaci 3. ročníka základnej školy po splnení všeobecných podmienok.

 

Slávnosť prvého sv. prijímania sa koná každý rok vo Veľkonočnom období.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kontakt

OBEC TOPOREC
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec

Tel.: 052 / 458 40 46
outoporec@slnet.sk

www.toporec.sk
IČO: 00 326 631

DIČ 2020697316

VÚB Banka: oooooooooooo

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Mapový portál obce

mapový portálVážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci.

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 547
TÝŽDEŇ: 547
CELKOM: 519621