Menu

Obec Toporec
ObecToporec

Kontakt

Toto webové sídlo www.toporec.sk spravuje Obec Toporec a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: 

OBEC TOPOREC
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec

Starosta: Gustáv Pompa

Tel./Fax: +421 52 / 458 40 46
E-mail: outoporec@slnet.sk

 

Rozvojový tím Toporec
tel. číslo: 0917 141 232
email. rttoporec@gmail.com

 
Kompetencie:

Obec Toporec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Toporec je zriadený na Mestskom úrade v Kežmarku, Mučeníkov 1

 

INFORMÁCIA

o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom jazyku

podľa § 2 ods. 3 zákona č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín

v znení neskorších predpisov

 

Názov orgánu verejnej správy:          Obecný úrad  Toporec

Miesto pôsobenia:                              Toporec

Jazyk menšiny, ktorý občania Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine, môžu používať v úradnom styku pred týmto orgánom:  rómsky jazyk.

Práva občana Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k rómskej národnostnej menšine:

- Právo vo vzťahu k Obecnému úradu Toporec komunikovať v ústnom a písomnom styku vrátane predkladania písomných listín a dôkazov aj v rómskom jazyku.

- Právo na odpoveď orgánu verejnej správy na podanie napísané v rómskom jazyku aj v tomto jazyku, vrátane práva požiadať o vydanie rozhodnutia v správnom konaní aj v rómskom jazyku (od 1. Júla 2012) a právo požiadať o vydanie dvojjazyčného povolenia, oprávnenia, potvrdenia, vyjadrenia a vyhlásenia (na ostatné verejné listiny sa toto právo nevzťahuje) aj v rómskom jazyku (od 1. Júla 2012).

V pochybnostiach je rozhodujúce znenie odpovede orgánu verejnej správy v štátnom jazyku.

- Právo požiadať o poskytnutie dvojjazyčného úradného formulára, a to v štátnom jazyku a v rómskom jazyku (od 1. Júla 2012).

Na vybavovanie vecí v rómskom jazyku sa vzťahujú rovnaké lehoty ako na vybavovanie vecí v štátnom jazyku.

Povinnosti orgánu verejnej správy:

- Obecný úrad Toporec poskytne odpoveď na podanie napísané v rómskom jazyku okrem štátneho jazyka na požiadanie aj v rómskom jazyku.

V pochybnostiach je rozhodujúce znenie odpovede orgánu verejnej správy v štátnom jazyku. Odpoveď orgánu verejnej správy, ktorá je verejnou listinou, sa na požiadanie vydáva okrem štátneho jazyka aj v rómskom jazyku len vtedy, ak ide o povolenie, oprávnenie, potvrdenie, vyjadrenie a vyhlásenie.

- Rozhodnutie Obecného úradu Toporec v správnom konaní sa v prípade, ak konanie začalo podaním v rómskom jazyku alebo na požiadanie vydáva okrem štátneho jazyka v rovnopise aj v rómskom jazyku (od. 1 júla 2012).

V pochybnostiach je rozhodujúci text rozhodnutia v štátnom jazyku.

- Povolenia, oprávnenia, potvrdenia, vyjadrenia a vyhlásenia sa na požiadanie vydávajú dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v rómskom jazyku.

V pochybnostiach je rozhodujúce text verejnej listiny v štátnom jazyku (od. 1. Júla 2012).

- Obecný úrad Toporec poskytne občanom úradné formuláre vydané v rozsahu jeho pôsobnosti na požiadanie dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v rómskom jazyku (od 1. júla 2012).

Obecný úrad Toporec zabezpečuje možnosť používania rómskeho jazyka nasledujúcim spôsobom:         ústne s vybraným zamestnancom.

Ak občanovi Slovenskej republiky boli porušené jeho práva používať jazyk menšiny v ústnom a písomnom styku (§ 7b zákona), môže túto skutočnosť oznámiť sekcii národnostných menšín Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorá začne vo veci správne konanie.

 

 

Technický prevádzkovateľ:


 

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kontakt

OBEC TOPOREC
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec

Tel.: 052 / 458 40 46
outoporec@slnet.sk

www.toporec.sk
IČO: 00 326 631

DIČ 2020697316

VÚB Banka: oooooooooooo

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mapový portál obce

mapový portálVážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci.

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:43
TÝŽDEŇ:958
CELKOM:733683